Информация за фирмата


Компанията

Фирма NES Ltd. e основана в гр. Шумен и е специализирана в производството на изделия ползващи алтернативни източници на енергия, щадящи околната среда.

Екипът е съставен от над 330 високо квалифицирани професионалисти. Дружеството разполага със собствена производствена, складова и административна база от 20 000 кв. м. площ. Качеството на всички дейности се управлява по система за управление на качеството ISO 9001:2008. Дистрибуцията на продукцията се осъществява от партньорска мрежа, покриваща територията на цялата страна и Европа. Повече от 70% от продуктите на NES се реализират зад граница.


Продукти и услуги


NES е първият частен производител на слънчеви термални изделия в България и е пазарен лидер в този сегмент.
Фирмата непрестанно обогатява своето продуктово портфолио с модерни технологии за възобновяема енергия, като днес портфолиото на компанията включва технологии за слънчева термална енергия, биоенергия, фотоволтаична енергия и аеротермална енергия. Най-новите направления в гамата са котли на дърва и на пелети, фотоволтаични модули и термопомпи.


Продуктово портфолио:

  • Слънчеви колектори SUNSYSTEM
  • Бойлери SUNSYSTEM
  • Буферни съдове SUNSYSTEM
  • Котли, горелки и камини на биомаса BURNiT
  • Термопомпи SUNSYSTEM
  • Фотоволтаични модули SUNSYSTEM
  • Проектиране, доставка и изграждане на фотоволтаични паркове.